VOOR WIE

VERWIJZERS

AANBOD

OVER ONS

AANMELDEN

PRAKTISCHE
INFO

Welkom op de site van Psychologenpraktijk Waalre

Psychologenpraktijk Waalre is een kleinschalige praktijk voor psychologische hulp (onderzoek en/of behandeling) bij psychische klachten van kinderen, jongeren en volwassenen. De werkwijze is persoonlijk, betrokken, klacht- en oplossingsgericht en volgens de laatste wetenschappelijke inzichten en richtlijnen.

Aanmeldstop kinderen en volwassenen buiten Waalre

Vanwege de oplopende wachttijden hebben wij een aanmeldstop voor kinderen en volwassenen die buiten Waalre woonachtig zijn. Kijk voor actuele wachttijden van onze collega’s in de regio op de website van Psyzorg Zuid-Oost Brabant (http://www.psyzorgzobrabant.nl/wachtlijst/index.html)

Nieuws over de bekostiging van behandeling van volwassenen (18+) vanaf 2022:

Landelijk komt er per 1 januari 2022 een nieuw bekostigingsmodel voor de basis GGZ voor volwassenen: het Zorgprestatiemodel. Voor alle cliënten geldt dat er vanaf 2022 per consult gefactureerd wordt, volgens de spelregel Planning is Realisatie. Dat gaat allereerst af van uw eigen risico. Wij kunnen de behandeling rechtstreeks factureren bij elke zorgverzekeraar waar wij een contract mee hebben. We zijn momenteel in onderhandeling met alle zorgverzekeraars over het afsluiten van contracten.

Voor 2022 hebben wij contracten gesloten met VGZ, Zilveren Kruis, ASR Ziektekostenverzekeringen, Zorg en Zekerheid, DSW, Caresq, CZ, Menzis en ENO, en alle labels die hieronder vallen. ONVZ heeft laten weten geen contract met ons aan te gaan in 2022.

Heeft u vragen over wat deze veranderingen voor u betekenen? Neem dan contact op met uw behandelaar (als u al cliënt bij ons bent) of stuur een berichtje naar info@psychologenpraktijkwaalre.nl

 

BELANGRIJKE MEDEDELING (Update 10-12-2021)

Coronavirus- COVID 19

Op onze praktijk volgen we hierin de richtlijnen van het RIVM. Wij verwachten dat onze cliënten dat ook doen.

De extra mogelijkheden (wandeltherapie, beeldbellen) die we in de coronatijd hebben geboden blijven we houden. Veel cliënten en therapeuten vonden dat erg prettig.

De praktijk is in 2013 opgericht door Oda Bauhuis. In 2021 zijn Jolanda Vermeulen en Daniëlle Ophelders mede-eigenaar geworden en is de praktijk een maatschap. Sinds de start is het aantal aanmeldingen sterk gegroeid. Om lange wachtlijsten te voorkomen zijn er meer medewerkers bij de praktijk gekomen (zie onder ‘over ons’) Het kleinschalige, persoonlijke en positieve karakter van de praktijk is gebleven en ook de professionele, evidence-based werkwijze.

Wij werken intensief samen met huisartsen en praktijkondersteuners en als dat noodzakelijk is ook met de gemeente.

HOOFDKANTOOR/ PRAKTIJK

Kempenhorst 14
5581 WC  Waalre
T: 06-37023291

MEDISCH CENTRUM AALST

Raadhuisstraat 6 (eerste etage)
5582 JD Waalre

ALGEMEEN

Copyright 2019 © Psychologen praktijk Waalre | Branding & webdesign by Brand Agency Marte Methorst