INTAKE

THERAPIE

PSYCHOLOGISCH
ONDERZOEK

BEHANDELINGEN

AANBOD

Psychologenpraktijk Waalre is een praktijk voor psychologisch onderzoek en behandeling (therapie) bij psychische klachten van kinderen, jongeren en volwassenen. Op deze pagina vind je al ons aanbod, kom je er niet exact uit? Neem dan contact op via onze contactpagina. 

INTAKE

De intake bestaat uit één en soms meerdere gesprekken. Tijdens de intake brengen de psycholoog en de cliënt(en) samen in kaart wat precies de klachten/problemen zijn en wat er gedaan zou kunnen worden om deze op te lossen. Vooraf wordt gevraagd om enkele vragenlijsten in te vullen, zodat iedereen goed voorbereid is.

Bij kinderen worden (ook in geval van scheiding) beide ouders betrokken bij de intake. Boven de 16 jaar kan de cliënt zelf kiezen wie hij/of zij nuttig vindt om mee te nemen naar het gesprek.

Soms blijkt alleen de intake al zoveel inzicht te geven dat verdere hulp niet nodig is, maar meestal wordt besloten tot verder psychologisch onderzoek of behandeling.

PSYCHOLOGISCH ONDERZOEK

Een psychologisch onderzoek wordt ingezet bij vragen rondom de ontwikkeling van het kind/de jeugdige waarvoor psychodiagnostiek noodzakelijk is. Volwassenen kunnen hiervoor niet bij ons terecht.

Psychodiagnostiek is het vaststellen welke psychische klachten, problemen of stoornissen er bij een cliënt precies spelen en het onderzoeken en zo mogelijk verklaren van de oorzaken. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van (gestructureerde) interviews, observaties en instrumenten zoals vragenlijsten en psychologische tests.

Naast ouders en het kind wordt (met toestemming van de ouders) ook de school bij dit onderzoek betrokken.

Psychologisch onderzoek wordt bijvoorbeeld ingezet (en vergoed) als er een vermoeden is van een ontwikkelingsstoornis zoals ADHD, zwak- of hoogbegaafdheid of autisme.

THERAPIE

Afhankelijk van de problemen bieden wij verschillende vormen van therapie, die allemaal in wetenschappelijk onderzoek effectief zijn gebleken. Alle therapievormen vragen om actieve deelname van de cliënten, wat betekent dat er ook thuis geoefend dient te worden aan de hand van opdrachten. Inzet en medewerking van zowel ouder(s) als kind zijn dan ook van wezenlijk belang voor een succesvolle therapie.

 

GROEPSTHERAPIE

OUDER
BEGELEIDING

RELATIE
THERAPIE

COGNITIEVE
GEDRAGS
THERAPIE

EMDR

E-HEALTH

GEZINS
THERAPIE

OPLOSSINGS
GERICHTE
THERAPIE

ACT

BEHANDELINGEN

Psychologische behandeling bij Psychologenpraktijk Waalre verloopt volgens een plan, dat in de eerste sessie(s) in overleg met de cliënt(en) wordt opgesteld. Naast gesprekken kunnen telefonische of online consulten worden ingepland. De ernst van de klachten wordt bij het begin en eind (en eventueel ook tussentijds) gemeten om na te gaan of de behandeling effect heeft.

Behandeling voor volwassenen is in de regel kortdurend (8-10 gesprekken) en gericht op het verminderen van de klachten en het oplossen van de problemen. Bij kinderen en jeugdigen kan zo nodig ook langduriger behandeling geboden worden.

HOOFDKANTOOR/ PRAKTIJK

Gezondheidscentrum Waalre-Dorp
Sportlaan 5
5581 BZ Waalre
T: 06-37023291

MEDISCH CENTRUM AALST

Raadhuisstraat 6 (eerste etage)
5582 JD Waalre

ALGEMEEN

E: info@psychologenpraktijkwaalre.nl
AGB-code praktijk: 94066055
KvK: 81427891

Copyright 2019 © Psychologen praktijk Waalre | Algemene voorwaarden | Privacy Statement | Branding & webdesign by Brand Agency Marte Methorst