HUISARTSEN
& POH

GEMEENTE

JEUGDARTSEN EN
SPECIALISTEN

SCHOLEN

VERWIJZERS

Wilt u een patiënt of cliënt verwijzen naar Psychologenpraktijk Waalre? Klik hiernaast op uw beroepsgroep om te zien hoe de verwijzing in zijn werk gaat.

Wij vragen altijd of de cliënt ook zichzelf aanmeldt via het aanmeldformulier.

HUISARTSEN EN POH

Huisartsen kunnen een patiënt zowel rechtstreeks (via een verwijsbrief, zorgmail of zorgdomein) als via de POH verwijzen. Om te zorgen voor de juiste aanmeldingsgegevens moet de patiënt zichzelf nog wel aanmelden via de website.

Bij rechtstreekse verwijzing of verwijzing door POH-GGZ of POH-jeugd sturen wij via zorgmail een brief bij intake en bij ontslag, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt.

Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars. 

Consultatief overleg over een cliënt of systeem is uiteraard altijd mogelijk. Dit kan via VIPLive.

JEUGDARTSEN & SPECIALISTEN

Jeugdartsen kunnen een patiënt via een verwijsbrief, zorgmail of zorgdomein verwijzen. Om te zorgen voor de juiste aanmeldingsgegevens moet de patiënt zichzelf nog wel aanmelden via de website.

Bij rechtstreekse verwijzing en bij jeugdigen tot 18 jaar sturen wij via zorgmail (of op papier indien u geen zorgmail heeft) een brief bij intake en bij ontslag, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt.

 

GEMEENTE

Steeds vaker worden jeugdigen via de gemeente verwezen. Ook dan is het nodig het formulier op de website in te vullen, zodat wij over alle juiste gegevens beschikken. Wij zoeken, als ouders en/of jeugdige daarvoor toestemming geven, naar samenwerking en afstemming met CMD, CJG, generalisten, wijkteams en plusteam vanuit de gedachte 1 gezin, 1 plan. Als BIG-geregistreerde praktijk houden wij ons uiteraard wel aan de regels omtrent privacy en medisch geheim.

Wij bieden psychologische diagnostiek en behandeling en stellen geen DSM-diagnoses als het niet nodig is. Daarom hebben wij geen psychiater in dienst en valt onze zorg sinds 2018 binnen ‘jeugdhulp regulier’ of ‘diagnostiek’ ook als specialistische psychologische zorg wordt geleverd.

 

SCHOLEN

Scholen kunnen zelf een leerling verwijzen voor psychologisch onderzoek of behandeling, als zij of ouders zelf de kosten willen betalen. Voor vergoede zorg is een verwijzing van een arts of de gemeente noodzakelijk.

Omdat school vaak een belangrijke rol speelt in de problemen én de oplossingen bij psychische klachten van kinderen wordt de leerkracht en/of intern begeleider vaak betrokken. Uiteraard volgen wij ook hier de regels omtrent privacy en medisch geheim.

 

HOOFDKANTOOR/ PRAKTIJK

Gezondheidscentrum Waalre-Dorp
Sportlaan 5
5581 BZ Waalre
T: 06-37023291

MEDISCH CENTRUM AALST

Raadhuisstraat 6 (eerste etage)
5582 JD Waalre

ALGEMEEN

Copyright 2019 © Psychologen praktijk Waalre | Branding & webdesign by Brand Agency Marte Methorst