Algemene voorwaarden

• Aanmelding van een kind onder de 16 jaar is alleen mogelijk als alle wettelijke gezagdragers (ouder(s) en/of voogd) hiermee akkoord gaan.

• Psychologenpraktijk Waalre handelt vertrouwelijk, professioneel en zorgvuldig, conform de richtlijnen van het NIP
https://www.psynip.nl/uw-beroep/beroepsethiek/beroepscode/

• Uw privacy wordt beschermd in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving (o.a. de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de Wet inzake de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Zonder schriftelijke toestemming wordt geen informatie met anderen gedeeld. Zie ook ons privacystatement. De praktijk beschikt bovendien over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut welke ter inzage op de praktijk aanwezig is.

• Afspraken van volwassen cliënten die korter dan 24 uur van tevoren zijn afgezegd worden in rekening gebracht. Deze kosten worden niet door de zorgverzekeraar vergoed. Voor kinderen en jeugd tot 18 jaar worden geen kosten doorberekend.

• De factuur moet door de cliënt zelf worden voldaan. Er geldt een betalingstermijn van 14 dagen.

• Psychologenpraktijk Waalre streeft ernaar om behandelingen zo goed mogelijk te laten verlopen. Indien u echter ergens ontevreden over bent, zouden wij het waarderen om dit eerst met de behandelaar of één van de praktijkhouders van Psychologenpraktijk Waalre te bespreken. Als we de klacht samen niet goed op kunnen lossen, kunt u contact opnemen met de klachtencommissie van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) https://www.psynip.nl/ of de LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten) https://lvvp.info/.

• Psychologenpraktijk Waalre werkt met een team van psychologen en pedagogen. Om de behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen is het van belang dat wij met elkaar kunnen overleggen en zonodig toegang hebben tot uw dossier. Met het accepteren van de algemene voorwaarden geeft u daarvoor toestemming.

• De overheid wil graag een goed beeld hebben van de vraag naar psychologische zorg. Daarom leveren wij (geanonimiseerde) gegevens over onze behandelingen aan het CBS (Jeugd) en de NZA (volwassen). U leest hierover meer op https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_743104_22/. Hier leest u ook hoe u bezwaar kunt maken. ‘

HOOFDKANTOOR/ PRAKTIJK

Gezondheidscentrum Waalre-Dorp
Sportlaan 5
5581 BZ Waalre
T: 06-37023291

MEDISCH CENTRUM AALST

Raadhuisstraat 6 (eerste etage)
5582 JD Waalre

ALGEMEEN

Copyright 2019 © Psychologen praktijk Waalre | Branding & webdesign by Brand Agency Marte Methorst