Algemene voorwaarden

• Aanmelding van een kind onder de 16 jaar is alleen mogelijk als alle wettelijke gezagdragers (ouder(s) en/of voogd) hiermee akkoord gaan.

• Psychologenpraktijk Waalre handelt vertrouwelijk, professioneel en zorgvuldig, conform de richtlijnen van het NIP
https://www.psynip.nl/uw-beroep/beroepsethiek/beroepscode/

• Uw privacy wordt beschermd in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving (o.a. de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de Wet inzake de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Zonder schriftelijke toestemming wordt geen informatie met anderen gedeeld. Zie ook ons privacystatement. De praktijk beschikt bovendien over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut welke ter inzage op de praktijk aanwezig is.

• Afspraken die korter dan 24 uur van tevoren zijn afgezegd worden in rekening gebracht. Deze kosten worden niet door de zorgverzekeraar vergoed.

• De factuur moet door de cliënt zelf worden voldaan. Er geldt een betalingstermijn van 14 dagen.

• Psychologenpraktijk Waalre streeft ernaar om behandelingen zo goed mogelijk te laten verlopen. Indien u echter ergens ontevreden over bent, zouden wij het waarderen om dit eerst met de behandelaar of de praktijkhouder van Psychologenpraktijk Waalre te bespreken. Indien de klacht samen niet goed opgelost kan worden, kan er contact opgenomen worden met het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen).

• Psychologenpraktijk Waalre werkt met een team van psychologen en pedagogen. Om de behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen is het van belang dat wij met elkaar kunnen overleggen en zonodig toegang hebben tot uw dossier. Met het accepteren van de algemene voorwaarden geeft u daarvoor toestemming.

HOOFDKANTOOR/ PRAKTIJK

Kempenhorst 14
5581 WC  Waalre
T: 06-37023291

MEDISCH CENTRUM AALST

Raadhuisstraat 6,
5582 JD Waalre
T: 06-21108361

ALGEMEEN

E: info@psychologenpraktijkwaalre.nl
AGB-code praktijk: 94(0)60245
AGB-code hulpverlener: 94-006518
BIG registratienumer: 29050272725
KvK 58528865


ALGEMENE VOORWAARDEN

PRIVACY STATEMENT

Copyright 2019 © Psychologen praktijk Waalre | Branding & webdesign by Brand Agency Marte Methorst