PSYCHOLOGISCH ONDERZOEK

Een psychologisch onderzoek wordt ingezet bij vragen rondom de ontwikkeling van het kind/de jeugdige waarvoor psychodiagnostiek noodzakelijk is. Psychodiagnostiek is het vaststellen welke psychische klachten, problemen of stoornissen er bij een cliënt precies spelen en het onderzoeken en zo mogelijk verklaren van de oorzaken. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van (gestructureerde) interviews, observaties en instrumenten zoals vragenlijsten en psychologische tests.

Naast ouders en het kind wordt (met toestemming van de ouders) ook de school bij dit onderzoek betrokken.

Psychologisch onderzoek wordt bijvoorbeeld ingezet (en vergoed) als er een vermoeden is van een ontwikkelingsstoornis zoals ADHD, zwak- of hoogbegaafdheid of autisme.

Onderzoek naar leerproblemen zoals dyslexie kan ook door Psychologenpraktijk Waalre geboden worden, maar wordt niet vergoed door de gemeente.

HOOFDKANTOOR/ PRAKTIJK

Gezondheidscentrum Waalre-Dorp
Sportlaan 5
5581 BZ Waalre
T: 06-37023291

MEDISCH CENTRUM AALST

Raadhuisstraat 6 (eerste etage)
5582 JD Waalre

ALGEMEEN

Copyright 2019 © Psychologen praktijk Waalre | Branding & webdesign by Brand Agency Marte Methorst