GROEPSTHERAPIE

OUDER
BEGELEIDING

RELATIE
THERAPIE

COGNITIEVE
GEDRAGS
THERAPIE

EMDR

E-HEALTH

GEZINS
THERAPIE

OPLOSSINGS
GERICHTE
THERAPIE

ACCEPTANCE & COMMITMENT
THERAPY

BEHANDELINGEN

Psychologische behandeling bij Psychologenpraktijk Waalre verloopt volgens een plan, dat in de eerste sessie(s) in overleg met de cliënt(en) wordt opgesteld. Naast gesprekken kunnen telefonische of online consulten worden ingepland. De ernst van de klachten wordt bij het begin en eind (en eventueel ook tussentijds) gemeten om na te gaan of de behandeling effect heeft.

Afhankelijk van de problemen bieden wij verschillende vormen van therapie, die allemaal in wetenschappelijk onderzoek effectief zijn gebleken. Alle therapievormen vragen om actieve deelname van de cliënten, wat betekent dat er ook thuis geoefend dient te worden aan de hand van opdrachten. Inzet en medewerking van zowel ouder(s) als kind zijn dan ook van wezenlijk belang voor een succesvolle therapie.

De behandeling voor volwassenen is in de regel kortdurend maximaal 12 sessies) en gericht op het verminderen van de klachten en het oplossen van de problemen. Bij kinderen en jeugdigen kan zo nodig ook langduriger behandeling geboden worden.

GROEPSTHERAPIE

Op dit moment bieden wij oplossingsgerichte groepstherapie voor volwassenen (vanaf 18 jaar). Het doel van deze therapie is het verbeteren van het algemeen functioneren en het vasthouden van deze verbetering, zodat je beter in staat bent je leven op de rails te krijgen en te houden. Om dit te bereiken ga je met behulp van de therapeuten en je groepsgenoten onderzoeken wat je in je gedrag kunt veranderen zodat het beter gaat, wie en wat je daarvoor nodig hebt en hoe je dat concreet kan aanpakken. Hierbij help je elkaar in de groep.

We zullen ook therapiegroepen gaan starten voor kinderen en jongeren.

COGNITIEVE GEDRAGSTHERAPIE

Cognitieve therapie is een vorm van behandeling die zich richt op de relatie tussen gevoelens, gedachten en gedrag. Welke gedachten zorgen ervoor dat je ongelukkig bent en je leven niet kunt leiden zoals je graag zou willen? In de therapie leer je deze gedachten te vervangen door meer constructieve gedachten en stapsgewijs ander gedrag toe te passen, zodat je je weer goed gaat voelen. Bij kinderen heeft cognitieve therapie vaak de vorm van spel. Bij oudere kinderen en adolescenten kan behalve met gesprekken ook gewerkt worden met bijvoorbeeld tekeningen of de computer.

 

SYSTEEMTHERAPIE/ GEZINSTHERAPIE

Wanneer een kind of een volwassene problemen heeft, beïnvloeden die problemen ook het gezin. Partners of ouders proberen te helpen en als dit niet lukt, gaan ze zich machteloos of gefrustreerd voelen en allerlei manieren proberen om uit de problemen te komen. Soms kan juist de manier waarop je je kind of je partner probeert te helpen ervoor zorgen dat het probleem in stand blijft. In systeemtherapie ga je na hoe de leden van een gezin op elkaar reageren, wat het effect daarvan is en hoe ze elkaar kunnen helpen om problemen op te lossen.

MEDIATIETHERAPIE/ OUDERBEGELEIDING

Sommige kinderen vereisen extra begeleiding, geduld en vaardigheden van hun ouders. Tijdens de ouderbegeleiding leren ouders welke strategieën ze in de opvoeding van hun kinderen kunnen toepassen om alles beter te laten verlopen. Veel aandacht wordt besteed aan belonen van positief gedrag en aan het praten met kinderen.

 

EMDR

EMDR (Eye movement desensitization and reprocessing) is op dit moment de voorkeursbehandeling voor trauma’s. In de therapie krijg je visuele prikkels aangeboden terwijl je beelden oproept van de nare gebeurtenis die je achtervolgt, waardoor je beleving ervan verandert. Hoe deze methode exact werkt is nog niet duidelijk maar dat hij werkt is overtuigend bewezen. Tegenwoordig wordt EMDR ook toegepast bij andere problemen zoals angsten.

 

OPLOSSINGSGERICHTE THERAPIE

Oplossingsgerichte therapie is een vorm van psychotherapie waarbij niet het probleem, maar de oplossing centraal staat: wat wil je graag veranderen en hoe zou jouw leven of dat van je kind of gezin eruit zien als deze verandering gelukt is? De therapie richt zich erop dat je ook daadwerkelijk datgene gaat doen dat je bij je doel brengt.

 

RELATIETHERAPIE

In deze therapie wordt aandacht besteed aan het gedrag, de communicatie en de manier van omgaan met elkaar, maar ook aan de ideeën die partners hebben over elkaar en vooral aan hun emoties. Partners leren om problemen met elkaar te bespreken en op te lossen.

E-HEALTH

E-health is een vorm van therapie waarbij naast de gesprekken een module op de computer wordt gevolgd. De module bestaat uit informatie, uitleg en oefeningen die je in je eigen tempo thuis kunt doen. De therapeut kijkt me een helpt je zo nodig. Dit is een hele goede manier om te zorgen dat het effect van de therapie echt merkbaar wordt in je dagelijkse leven. Voor meer informatie kijk op www.minddistrict.nl.

 

ACT (ACCEPTANCE & COMMITMENT THERAPY)

Bij ACT (Acceptance and Commitment Therapy) leer je op een andere manier met vervelende gedachten, gevoelens, en sensaties om te gaan dan je eerste automatische reactie je ingeeft. Het blijkt namelijk dat het gevecht aangaan met gedachten en/of gevoelens (en ze dus proberen te vermijden) er juist vaak voor zorgt dat deze een grotere invloed krijgen op iemands leven. Het alternatief is acceptatie van deze vervelende ervaringen. Niet omdat deze zo leuk zijn, maar omdat je niet wilt dat ze nog meer ruimte innemen in je leven. Met de energie die je overhebt, kun je je vervolgens richten op de dingen die er wel echt toe doen!

 

HOOFDKANTOOR/ PRAKTIJK

Gezondheidscentrum Waalre-Dorp
Sportlaan 5
5581 BZ Waalre
T: 06-37023291

MEDISCH CENTRUM AALST

Raadhuisstraat 6 (eerste etage)
5582 JD Waalre

ALGEMEEN

Copyright 2019 © Psychologen praktijk Waalre | Branding & webdesign by Brand Agency Marte Methorst